KONTAKTIRAJTE NAS I DOBIĆETE BESPLATNU PONUDU!


Get a free price quote

Get free personalized treatment plan

Arrange a free doctor consultation

Free Accommodation

Free Tranfser From the Airport

Dental Clinic "KOSOVCEVIC"

Zašto Mi?

Specijalistička stomatološka ordinacija Kosovčević danas je jedna od vodećih zdravstvenih ustanova u Srbiji koja, prema svetskim standardima, pruža usluge iz svih oblasti stomatologije, uključujući savremenu dijagnostiku i terapiju oralnih oboljenja, kao i estetsku stomatologiju. Stomatologija Kosovčević ima bogatu tradiciju koja datira iz daleke 1954. godine. Danas se nalazi u srcu Vračara, u ulici Smiljanićevoj broj 35. U njoj rade renomirani stručnjaci, kao i profesori Stomatološkog fakulteta u Beogradu i Stomatološkog fakulteta u Pančevu. Naš princip rada zasniva se na poverenju, a prvi korak je besplatan pregled koji ordinacija Kosovčević nudi svojim pacijentima.

Odabrani kadar, predanost struci i nauci, dugotrajno iskustvo u prevenciji i terapiji oboljenja usta i zuba, garancija su kvaliteta pruženih usluga, o čemu svedoči i zadovoljstvo dugogodišnjih pacijenata. Praćenje svetskih trendova i najnovijih dostignuća stomatologije, upotreba savremenih restaurativnih i regenerativnih materijala i metoda, kao i savremene opreme, garantuje vrhunsku uslugu iz svih oblasti stomatologije.

Preko šezdeset pet godina duga porodična tradicija čini temelje naše ordinacije. Njene korene postavio je, davne 1954. godine, prof dr Miodrag Kosovčević, profesor stomatološke protetike i višegodišnji dekan Stomatološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Dragoceno iskustvo i stručnost 1990. godine prof dr Miodrag Kosovčević prenosi na privatnu kliniku koju osniva zajedno sa svojim sinom dr Zoranom Kosovčevićem, tada asistentom na klinici bolesti usta i zuba, Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U periodu između 1990. i 2009. godine, specijalistička stomatološka ordinacija Kosovčević se nalazila u ulici Hadži Melentijeva, pod okriljem Hrama Svetog Save. Za to vreme kroz ordinaciju je prošlo preko 10000 zadovoljnih pacijenata, koji su, svako ponaosob garant kvaliteta naših usluga.

Specijalistička stomatološka ordinacija Kosovčević se aprila 2009. godine seli u nov, moderan prostor u ulici Smiljanićeva 35, na Vračaru. Smeštena je na 160 kvadratnih metara prijatnog i moderno uređenog prostora u okviru kog se nalaze četri ordinacije, hirurška sala, sterilizacija i tehnička laboratorija. Ordinacija poseduje najsavremeniju opremu, kako za dijagnostiku tako i za terapiju. U prijatnoj atmosferi stručno i ljubazno osoblje pružiće Vam sve vrste usluga primarne, sekundarne i tercijarne stomatološke zaštite i sve vidove lečenja oboljenja usta i zuba (hiruške i konzervatine) uz primenu najmodernijih tehnika. Prednost ordinacije Kosovčević, pored savremene tehnike i opreme, oduvek je bio kadar vrhunskih sturčnjaka i profesora Stomatoloških fakulteta, spremnih da odgovore na sve vrste problema u stomatologiji.

KONTAKTIRAJTE NAS I DOBIĆETE BESPLATAN PLAN TRETMANA I PONUDU

E-mejl komunikacija preko dugmeta KONTAKTIRAJTE KLINIKU je najlakši način da kontaktirate naš tim. U mejlu treba da opišite Vaš problem, Vaše želje, planove i pitate sve što Vas interesuje vezano za proceduru. Bilo bi dobro da nam pošaljete i Vaš zubni X-ray snimak obe vilice (nije obavezno) tako da možemo imati bolji uvid u Vašu strukturu kosti i zube. Nakon detaljne analize naš tim će Vam poslati detaljan plan tretmana i prezentovati sve opcije (ako postoji više opcija). Bićete upoznati sa celom procedurom, koje intervencije se rade, trajanje, koliko puta je potrebno da dođete i naravno preciznu cenu procedure.

Kada sklopimo dogovor, datum dolaska je na Vama. Mi ćemo se truditi da Vam boravak bude ugodan, a dentalne procedure potpuno bezbolne. Za strane državljane koji imaju osiguranje koje pokriva dentalne procedure mi dajemo račun naših usluga tako da pacijent može da izvrši povraćaj novca u svojoj zemlji. Takođe izdajemo medicinski izveštaj sa kojim pacijent može da pravda odsustvo sa posla.

NAŠA DENTALNA KLINIKA VAM OBEZBEĐUJE BESPLATAN SMEŠTAJ TOKOM DENTALNE PROCEDURE I TRANSFER SA AERODROMA.

Tretmani i Cene

Kontaktirajte nas i dobićete besplatan personalizovani plan tretmana i ponudu.


 
ImplantiCenePotrebno Vreme (dani)
Konsultacije i ZakazivanjeBESPLATNO/
Zubni Implanti (Straumann)650€2 - 3
Zubni Implanti (Neodent)450€2 - 3
All on 4 Zubni ImplantiKontaktirajte Ordinaciju2 - 3
All on 6 Zubni ImplantiKontaktirajte Ordinaciju2 - 3
Povećanje Kosti250€1
Sinus Lift800€1
Krunice/FaseteCenePotrebno Vreme (dani)
Metalo - Keramičke Krunice130€5 - 7
Bezmetalne Krunice260€5 - 7
Metalo - Keramičke Krunice na Implantima160€5 - 7
Bezmetalne Krunice na Implantima270€5 - 7
Keramičke Fasete250€4 - 7
Kompozitne Fasete50€1 - 2
ProtezeCenePotrebno Vreme (dani)
Parcijalna Akrilatna ProtezaKontaktirajte Ordinaciju4 - 5
Kompletna ProtezaKontaktirajte Ordinaciju4 - 5
Parcijalna Skeletalna ProtezaKontaktirajte Ordinaciju4 - 5
Fiksna ProtezaKontaktirajte Ordinaciju4 - 5
Fiksna Kozmetička ProtezaKontaktirajte Ordinaciju4 - 5
Folija za ispravljanje zubaKontaktirajte Ordinaciju1
Ostali TretmaniCenePotrebno Vreme (dani)
Kućno Beljenje Zuba250€1
Ordinacijsko Beljenje Zuba250€1
Kozmetičke Plombe50€1
Porcelanske PlombeKontaktirajte Ordinaciju1
Inlay/OnlayKontaktirajte Ordinaciju4 - 7
Hirurško Vađenje Zuba100€1
Vađenje Umnjaka100€1
Vađenje Zuba50€1
Endodontski Tretman ZubaKontaktirajte Ordinaciju1
Apikotomija100€1


 

POŠALJITE UPIT I DOBIĆETE BESPLATNU PONUDU!

KONTAKTIRAJTE ORDINACIJU (BESPLATNO)

KONTAKTIRAJTE ORDINACIJU

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.

Vaš komentar i ocena će pomoći drugima da donesu bolju odluku o svom tretmanu.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Dental implants

★★★★★
5 5 1
I Am So Happy with the Dental Work I Had from Dental Clinic KOSOVCEVIC. Very Clean And Helpfull.

All on 4 implants

★★★★★
5 5 1
I am not changing dentists again! Dr. Zoran Kosovcevic made sure I didn't feel any pain during my teeth cleaning and examination and he was very careful throughout my treatment. I have recommended this clinic to my friends and family!

All on 6 implants

★★★★★
5 5 1
Dr. Zoran Kosovcevic explained my plan of care and easily answered my concerns.

Ceramic Veneers

★★★★★
5 5 1
Dental Clinic KOSOVCEVIC are the best without a doubt, they always make you feel comfortable. Dr. Zoran Kosovcevic is a professional, always looking to give you the best option that suits your pocket.

Zirconia Crowns

★★★★★
5 5 1
Dr. Zoran Kosovcevic very professional, friendly and helpful. Highly recommended Dental Clinic KOSOVCEVIC.
Pogledajte sve recenzije

 

Doktori

Prof. Dr Zoran Kosovčević, rođen je 06.07.1956. godine u Beogradu. Završio osnovnu školu ’’Jovan Miodragović’’ i XIV beogradsku gimnaziju u Beogradu. Školske 1975./1976. godine upisuje Stomatološki fakultet u Beogradu i diplomira aprila 1981. godine. Stručni lekarski ispit je položio 1983. godine u Beogradu. Zvanje asistenta pripravnika na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, na Klinici za bolesti usta i zuba dobija 1984. godine. Magistarski rad, pod naslovom ’’Stepen sličnosti i razlika u rastu kraniofacijalnog kompleksa u odnosu na stepen srodnosti i uslove intrauterinog razvoja i rasta’’ je odbranio 1986. godine. Iste godine je izabran za asistenta stomatološkog fakulteta u Beogradu na predmetu Bolesti zuba. Doktorsku disertaciju pod naslovom ’’Proučavanje genetskih uticaja na razviće kraniofacijalnog kompleksa i denticiju u jednojajnih, dvojajnih i trojajnih trojki’’ uspešno brani 1991. godine na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Ispit o stečenom stručnom nazivu specijaliste za bolesti usta i zuba, položio je sa odličnom ocenom 1992. godine na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Rad na specijalističkoj stomatološkoj ordinaciji ’’Kosovčević’’ prihvata kao dopunsku delatnost 1986. godine. 1998. godine prekida radni odnos sa Stomatološkim fakultetom i nastavlja rad sa punim radnim vremenom na specijalističkoj stomatološkoj ordinaciji Kosovčević. 2000. godine postaje vlasnik specijalističke stomatološke ordinacije Kosovčević. 2008. godine postaje član skupštine stomatološke komore Srbije. Autor je više štampanih stručnih i naučnih radova u zemlji i inostranstvu. Govori engleski jezik.


Prof. Dr Miodrag Kosovčević rođen je u Stragarima, podnožju planine Rudnik u blizini Topole 20.02.1929. godine, gde je završio osnovnu školu od 1.-4. razreda, a gimnaziju, od 1.-8. razreda je završio u Kragujevcu 1948. godine. Iste godine upisao je Stomatološki fakultet u Beogradu, gde je diplomirao 1954. godine. Kao student, bio je tri godine demonstrator na Klinici za stomatološku protetiku. Posle diplomiranja, zaposlio se u Domu zdravlja „Boris Kidrič“ u Beogradu, odakle 1957. godine prelazi na Stomatološki fakultet, gde je radio do penzije 1994. godine. Znanje nastavnika dobio je 1961. godine , a 1962. godine izabran je za docenta, kao njamlađeg docenta na beogradskom Univerzitetu. U isto zvanje reizabran je 1968. godine. Specijalizaciju iz predmeta Protetika sa ortopedijom, završio je u Beogradu 1966. godine. 1968. godine proveo tri mesecana stručnom usavršavanju u Nemačkoj na fakultetu u Diseldorfu i Tibingenu sa određenim programom, a po različitim problemima boravio je u više zemalja kao što su Švajcarska, Engleska, Mađarska. Sa zapaženim radovima učestvovao je na većem broju naučnih skupova. Za vanrednog profesora izabran je 1969., reizabran 1975. godine. Te godine prijavio je doktorsku tezu sa temom Prilog izučavanja bioloških reakcija u toku pripreme zuba za krunicu, i javno je odbranio 1979. godine na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Zvanje redovnog profesora dobija 1979. godine. Član je medicinske Akademije srpsko-lekarskog društva od 1976. godine. Bio je predsednik Upravnog odbora i saveta Uprave Klinika Stomatološkog fakulteta, a zatim i njihov direktor, posle čega je biran za prodekana u dva mandata. Dobitnik je godišnje nagrade SLD za organizaciju zdravstvene službe 1986. godine. Direktor Klinike za stomatološku protetiku, takođe, je bio u dva mandata, od 1989.-1991. i od 1991.-1993. godine. Treba istaći angažovanost oko unapređenja stomatološke službe Beograda i Srbije. Značajan je njegov doprinos kod izrade normativa vremena stomatoloških usluga kao standarda opreme u stomatološkoj službi. Od demonstratora na Klinici za stomatološku protetiku do nastavnika, prošao je sve faze razvoja: vežbe, predavanja, seminari, kursevi itd. Od 1980. godine io je predsednik sekcije stomatologa SLD. Od 1980.-1982. bio je predsednik udruženja stomatologa Jugoslavije. Za dekana Stomatološkog fakulteta u Beogradu biran je 1983. godine , i tu funkciju vrši u dva mandata: od 1983.-1985. godine i od 1985.-1987. godine. 1984. godine bio je predsednik organizacionog komiteta VIII Kongresa stomatologa Jugoslavije. Aktivno je učestvovao u radu svetskih stomatoloških kongresa održanih u Tokiju i Argentini kao predsednik organizacionog odbora FDI, a 1985. godine u Beogradu je, sa članovima Akademije, sa velikim uspehom, organizovao jedini Svetski kongres koji se ikada održao u Jugoslaviji-to je bio 73. Kongres FDI. Jedan od osnivača i predsednik udruženja implantologa Jugoslavije 1990.godine kao i predsednik udruženja protetičara Jugoslavije. Tokom rada na Stomatološkom fakultetu, predavao je predmet Stomatološka protetika, vodio je specijalizacije iz istog predmeta, a specijalističke ispite kao član komisije. Bio je član komisije za dodelu naziva primarijus, takođe je bio mentor za magistrature i doktorate. Napisao je i praktikum za izvođenje studentske nastave u saradnji. Koautor udžbenika Stomatološka protetika-parcijalna proteza u saradnji sa profesorom Draganom Marićem 1978. godine koja je štampana u 2 izdanja. Udžbenik za postdiplomske studije na nivou Jugoslavije. Dostignuća u Stomatološkoj protetici piše u saradnji , prvi autori profesori M. Suvin i D. Branovački i dr. Objavio je preko 50 stručnih radova na raznim skupovima, od stomatoloških nedelje do svetskih kongresa u zemlji i inostranstvu. Značajno je doprineo širenju nastavne baze Stomatološkog fakulteta, uključujući Kliničku bolnicu grada Beograda u bazu fakulteta što je omogućilo unapređenje nastave. Član je Svetske federacije stomatologa. Odlikovan je Ordenom rada sa zlatnim vencem 1985. godine.


Prof. Dr Ankica Jakovljević rođena je 14.12.1949. godine u Aleksandrovcu. Diplomirala je 1977. godine na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, sa prosečnom ocenom 8,23. Specijalistički ispit iz bolesti usta i zuba položila je 1989 godine. Na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (SFUB) , izabrana je za asistenta-pripravnika 1978., asistenta 1982., a docenta 1997. godine. Od septembra 2004. godine zaposlena je na Stomatološkom fakultetu u Pančevu, gde je birana za vanrednog profesora 2005., a za redovnog profesora 2010. godine, za predmete bolesti zuba-predklinika, dentalna patologija i endodoncija. Magistarsku tezu “Geneza pulpe zuba intaktnih i estradiolom tretiranih pacova“ odbranila je 1981. godine na SFUB, a doktorsku tezu “ Delovanje vinkristina na razvoj zubnih tkiva i rast vilica eksperimentalnih životinja“ odbranila je na istom fakultetu 1996. godine. Bila je na stručnom usavršavanju u Ljubljani (Slovenija) 1988. godine. Obavljala je odgovorne dužnosti tokom višegodišnjeg rada. Bila je član inicijativnog odbora osnivanja Endodontske sekcije pri SLD-u i član pedsedništva sekcije, kao i član mnogih stručnih udruženja. Takođe, bila je prodekan za nastavu Stomatološkog fakulteta u Pančevu od 2008., a od 2009. godine predsednik Veća Katedre za kliničku stomatologiju. Učestvovala je u izvođenju teorijske nastave na Medicinskom fakultetu Odeljenja za stomatologiju u Novom Sadu i Stomatološkom fakultetu u Srbinju. Kontinuirano učestvuje u izvođenju praktične i teorijske nastave n aosnovnim, specijalističkim i postdiplomskim studijama. Mentor je tri magistarska rada, dve doktorske teze i tridesetak diplomskih radova. Učesnik je u više projekata Republičkig fonda za nauku Srbije i Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj. Prezentovala i objavila je oko 80 stručno-naučnih radova. Koautor je u 2 udžbenika iz “Dentalne patologije“ (autori A. Jakovljević, N. Ristić, 2008., Stomatološki fakultet, Pančevo) i “Gerontostomatologije“ (grupe autora, 2012., Stomatološki fakultet, Pančevo) i jednog Praktikuma (autori A. Jakovljević, N. Ristić, Stomatološki fakultet, Pančevo, 2004.).


Prof. Dr Miomir Carević rođen je 12.10.1953. godine u Beogradu. Stomatološki fakultet univerziteta u Beogradu završava 1980. godine; M.D.S. (1987.); Specijalistički ispit u oblasti dečje i preventivne stomatologije polaže 1990. godine; Ph.D. (1994.). Od 1985. godine neprestano predaje na katedri za dečju i preventivnu stomatologiju univerziteta u Beogradu, a 2001. godine dobija titulu redovnog profesora. Takođe predaje kurs preventivne stomatologije, na post diplomskim studijama na Medicinskom fakultetu univerziteta u Beogradu od 1991. godine. Učestvovao je na mnogim kongresima i simpozijumima, između ostalih na: University of Leeds, U.K. – Dental School, Department of Child Dental Health and Department of Oral Biology (1990). University of Newcastle upon Tyne, U.K.- Dental School, Department of Oral Biology (1990). “Sugarless-The Way Forward“ (course) – University of Newcastle upon Tyne, U.K. (1990). ORCA Summer School, Corfu – Greece (1991). ORCA Summer School, Prague – Czech Republic (1993). “Sugarless – Toward the Year 2000“ ( course ) – – University of Newcastle upon Tyne, U.K. (1993). Član je mnogih stomatoloških organizacija: Federation Dentaire Internationale (F.D.I. ); International Association for Dental Research ( I. A. D. R. ); Balkan Stomatological Society (BaSS); Serbian Dental Association; Serbian Association of Pediatric and Preventive Dentistry.


Prof. Dr Dušan Kosovčević rođen je u Beogradu 1985. godine, maturirao je u XIV beogradskoj gimnaziji. Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu Beogradskog univerziteta, gde 2016. godine upisuje i specijalističke studije iz oblasti Oralne hirurgije. Redovno pohađa savremene kurseve iz Oralne hirurgije, implantologije i primene lasera u stomatologiji, kako u zemlji tako i u inostranstvu. Govori Engleski i Francuski jezik.

 

Prof. Dr Tatjana Kosovčević rođena je u Nišu 1984. godine, a u Požarevcu je završila osnovnu i srednju školu. Po završetku gimnazije dolazi u Beograd i upisuje Stomatološki fakultet. 2016. godine postaje specijalizant na Klinici za ortopediju vilica, Stomatološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Članica je Stomatološke komore Srbije i Srpskog lekarskog društva. Kontinuirano se usavršava u svim oblastima stomatologije, posebno u domenima ortopedije vilica i opšte stomatologije. Tečno govori Engleski jezik.

 

Prof. Dr Maja Vrančić Rođena je u Sarajevu 1983. godine. Srednju Zubotehničku školu završava u Beogradu, posle čega upisuje Stomatološki fakultet beogradskog Univerziteta. Lekarski staž obavila u DZ Rakovica u Beogradu (12 meseci), gde stiče prva praktična iskustva. Pohađa kurseve radi usavršavanja iz oblasti opšte stomatologije, estetske stomatologije, primene lasera u stomatologiji. Član je Stomatološke komore Srbije od koje ima i licencu za rad. Govori Engleski, Francuski i Španski jezik.

 

Prof. Dr Đorđe Radovanović rođen je u Beogradu 1988. godine. Godine 2007. završava srednju Zubotehničku školu u Beogradu i upisuje Stomatološki fakultet u Beogradu. Za vreme studija prezentuje dva naučno-istraživačka rada: „Estetski optimalna boja zuba, dobra ili loša komunikacija lekar-tehničar“, Kopaonik 2012. i „Ispitivanje funkcionalnosti individualnih štitnika za zube u populaciji mladih sportista“, Novi Sad 2013. Stomatološki fakultet u Beogradu završava 2013.godine. Lekarski staž obavlja u Domu zdravlja „Dr Simo Milošević“ na opštini Čukarica nakon čega polaže stručni lekarski ispit. U istom Domu zdravlja dobija prvi posao 2014.godine. 2015. godine upisuje Specijalističke studije iz stomatološke protetike na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Redovno posećuje stručne skupove i kurseve, posebno u oblasti stomatološke protetike, a 2016. godine na stručnom kongresu na Zlatiboru drži oralnu prezentaciju: „Kondicioniranje mekih tkiva metodom dinamičke kompresije“. Specijalistički ispit polaže 2018. godine gde stiče zvanje specijalista stomatološke protetike. Od 2017. godine radi u privatnoj praksi. Govori Engleski i Nemački jezik.

 

Prof. Dr Višnja Nikolić rođena u Kraljevu 1983. godine. Završila je srednju zubotehničku školu u Beogradu, smer zubni tehničar. Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2015. godine, gde obavlja i redovan lekarski staž u trajanju od godinu dana. Postaje član Stomatološke komore Srbije. Redovno usavršava svoje znanje i pohađa kurseve iz oblasti opšte i estetske stomatologije. Govori Engleski jezik. Od 2018. radi u stomatološkoj ordinaciji Kosovčević.

 


 

POŠALJITE UPIT I DOBIĆETE BESPLATNU PONUDU!

Smeštaj

NAŠA DENTALNA KLINIKA VAM OBEZBEĐUJE BESPLATAN SMEŠTAJ TOKOM DENTALNE PROCEDURE I TRANSFER SA AERODROMA.

Besplatan Smeštaj

Ovaj ili sličan apartman besplatno obezbeđuje naša dentalna klinika za pacijente koji rade veće dentalne procedure - preko 1500 eura.

Beograd

Top Tretmani

Zubni Implanti (Neodent)450€
Zubni Implanti (Straumann)650€
All on 4 ImplantiKontaktirajte Ordinacijju
All on 6 Implanti Kontaktirajte Ordinacijju
Metalo - Keramičke Krunice130€
Keramičke Krunice260€
Metalo - Keramičke Krunice na Implantima160€
Keramičke Krunice na Implantima270€
Keramičke Fasete250€

Informacije

Adresa:Smiljanićeva 35, Beograd, Srbija
Ponedeljak - Petak10:00 - 18:00h
Hitni slučajevi00:00 - 24:00h

Garancije

Plombe1 godina
Proteze5 godina
Krunice10 godina
ImplantiDoživotno

Ostale Informacije

Besplatan SmeštajDa
Besplatan Transfer sa AerodromaDa
Godine Iskustva66
Naše osoblje Vam je na raspolganju 24/7Da
Raspoloživi smo 24h za hitne slučajeveDa
JezikEngleski, Nemački, Francuski, Italijanski, Srpski
PrevodilacDa
Razgledanje GradaDa
Wi-FiDa
Srpski broj telefona tako da uvek možemo da budemo u kontaktuDa
ParkingDa
Udaljenost od Aerodroma16.5 km

Načini Plaćanja

KešDa
Kartice (DINA, VISA, MASTER, MAESTRO)Da
Bankarski TransferDa