Dentalna Klinika LAVIN
Dentalna Klinika LAVIN 701 reviews
5 1
BESPLATNA PONUDA!
Implanti (Alpha Bio) 390€
All on 4/6 Zubni Implanti
Cirkonijum Krunice 195€
Keramičke Fasete 250€
Besplatan Smeštaj
+381 64 3942 837

POGLEDAJTE KLINIKU

PREMIUM Dental Centar
PREMIUM Dental Centar 711 reviews
5 1
BESPLATNA PONUDA!
Implanti (Neodent) 390€
All on 4/6 Zubni Implanti
Cirkonijum Krunice 170€
Keramičke Fasete 200€
+381 63 8961 209

POGLEDAJTE KLINIKU

Dentalna Klinika CROSS
Dentalna Klinika CROSS 702 reviews
5 1
BESPLATNA PONUDA!
Implanti (Neodent) 390€
All on 4/6 Zubni Implanti
Cirkonijum Krunice 250€
Keramičke Fasete 250€
Besplatan Smeštaj
+381 62 8404 865

POGLEDAJTE KLINIKU

BELVILLE Dental Centar
BELVILLE Dental Centar 702 reviews
5 1
BESPLATNA PONUDA!
Implanti (Neodent) 390€
All on 4/6 Zubni Implanti
Cirkonijum Krunice 250€
Keramičke Fasete 250€
Besplatan Smeštaj
+381 63 198 7840

POGLEDAJTE KLINIKU

Dentalna Klinika UpDent
Dentalna Klinika UpDent 642 reviews
5 1
BESPLATNA PONUDA!
Implanti (Bredent) 430€
All on 4/6 Zubni Implanti
Cirkonijum Krunice 190€
Keramičke Fasete 200€
Besplatan Smeštaj
+381 64 3942 885

POGLEDAJTE KLINIKU

Dentalna Klinika Dr POPOVIĆ
Dentalna Klinika Dr POPOVIĆ 610 reviews
5 1
BESPLATNA PONUDA!
Implanti (S & M) 400€
All on 4/6 Zubni Implanti
Bezmetalne Krunice 220€
Keramičke Fasete 200€
Besplatan Smeštaj
+381 69 5068 499

POGLEDAJTE KLINIKU

Dentalna Klinika Dr COLIC
Dentalna Klinika Dr COLIC 503 reviews
5 1
BESPLATNA PONUDA!
Implanti (Neodent) 390€
All on 4/6 Zubni Implanti
Cirkonijum Krunice 200€
Keramičke Fasete 210€
Besplatan Smeštaj
+381 62 1064 054

POGLEDAJTE KLINIKU

Dental Desire Klinika
Dental Desire Klinika 97 reviews
5 1
BESPLATNA PONUDA!
Implanti (Neodent) 390€
All on 4/6 Zubni Implanti
Cirkonijum Krunice 190€
Keramičke Fasete 220€
+381 65 261 8085

POGLEDAJTE KLINIKU

Dentalna Klinika CROWN
Dentalna Klinika CROWN 630 reviews
5 1
BESPLATNA PONUDA!
Implanti (Neodent) 390€
All on 4/6 Zubni Implanti
Bezmetalne Krunice 180€
Keramičke Fasete 200€
Besplatan Smeštaj
+381 63 8961 209

POGLEDAJTE KLINIKU

Dentalna Klinika ALL DENT
Dentalna Klinika ALL DENT 621 reviews
5 1
BESPLATNA PONUDA!
Implanti (Alpha Bio) 520€
All on 4/6 Zubni Implanti
Cirkonijum Krunice 240€
Keramičke Fasete 220€
Besplatan Smeštaj
+381 64 594 6853

POGLEDAJTE KLINIKU

Dentalna Klinika Smile Esthetics
Dentalna Klinika Smile Esthetics 650 reviews
5 1
BESPLATNA PONUDA!
Implanti (Neodent) 435€
All on 4/6 Zubni Implanti
Bezmetalne Krunice 240€
Keramičke Fasete 250€
Besplatan Smeštaj
+381 63 1975 155

POGLEDAJTE KLINIKU

Dentalna Klinika IMPLANT EXPERT
Dentalna Klinika IMPLANT EXPERT 0 reviews
5 1
BESPLATNA PONUDA!
Implanti (Alpha Bio) 350€
All on 4/6 Zubni Implanti
Bezmetalne Krunice 190€
Keramičke Fasete 200€
Besplatan Smeštaj
+381 62 188 6470

POGLEDAJTE KLINIKU

Dentalna Klinika Corner Esthetics
Dentalna Klinika Corner Esthetics 605 reviews
5 1
BESPLATNA PONUDA!
Implanti (Neodent) 450€
All on 4/6 Zubni Implanti
Bezmetalne Krunice 220€
Keramičke Fasete 250€
Besplatan Smeštaj
+381 61 6891 583

POGLEDAJTE KLINIKU

Dentalna Klinika RADLOVAČKI
Dentalna Klinika RADLOVAČKI 572 reviews
5 1
BESPLATNA PONUDA!
Implanti (Neodent) 390€
All on 4/6 Zubni Implanti
Bezmetalne Krunice 190€
Keramičke Fasete 200€
Besplatan Smeštaj
+381 62 1055 846

POGLEDAJTE KLINIKU

Dentalna Klinika Dr Jovan Cabunac
Dentalna Klinika Dr Jovan Cabunac 522 reviews
5 1
BESPLATNA PONUDA!
Implanti (Neodent)
All on 4/6 Zubni Implanti
Cirkonijum Krunice
Keramičke Fasete
Besplatan Smeštaj
+381 63 196 7293

POGLEDAJTE KLINIKU

Dentalna Klinika IMPLANT
Dentalna Klinika IMPLANT 643 reviews
5 1
BESPLATNA PONUDA!
Implanti (Isomed) 390€
All on 4/6 Zubni Implanti
Bezmetalne Krunice 220€
Keramičke Fasete 220€
Besplatan Smeštaj
+381 62 1886 471

POGLEDAJTE KLINIKU

Dentalna Klinika Dr Jelena Glavinić
Dentalna Klinika Dr Jelena Glavinić 651 reviews
5 1
BESPLATNA PONUDA!
Implanti (Neodent) 370€
All on 4/6 Zubni Implanti
Cirkonijum Krunice 190€
Keramičke Fasete 200€
Besplatan Smeštaj
+381 63 8961 206

POGLEDAJTE KLINIKU

Dentalna Klinika VUNJAK
Dentalna Klinika VUNJAK 520 reviews
5 1
BESPLATNA PONUDA!
Implanti (AlphaBio) 400€
All on 4/6 Zubni Implanti
Bezmetalne Krunice 235€
Keramičke Fasete 210€
Besplatan Smeštaj
+381 62 1886 472

POGLEDAJTE KLINIKU

Dentalna Klinika LAZIĆ
Dentalna Klinika LAZIĆ 508 reviews
5 1
BESPLATNA PONUDA!
Implanti (Zimmer) 600€
All on 4/6 Zubni Implanti
Bezmetalne Krunice 250€
Keramičke Fasete 250€
Besplatan Smeštaj
+381 69 1139 026

POGLEDAJTE KLINIKU

C Dental Centar
C Dental Centar 500 reviews
5 1
BESPLATNA PONUDA!
Implanti (Bredent) 690€
All on 4/6 Zubni Implanti
Bezmetalne Krunice 250€
Keramičke Fasete 250€
Besplatan Smeštaj
+381 64 3857 018

POGLEDAJTE KLINIKU

Dental Centar MILOŠEVIĆ
Dental Centar MILOŠEVIĆ 314 reviews
5 1
BESPLATNA PONUDA!
Implanti (Alpha Bio) 420€
All on 4/6 Zubni Implanti
Cirkonijum Krunice 230€
Keramičke Fasete 230€
Besplatan Smeštaj
+381 62 1055 846

POGLEDAJTE KLINIKU

Dental Centar CDEI
Dental Centar CDEI 510 reviews
5 1
BESPLATNA PONUDA!
Implanti (Bredent) 450€
All on 4/6 Zubni Implanti
Bezmetalne Krunice 250€
Keramičke Fasete 250€
Besplatan Smeštaj
+381 62 8680 742

POGLEDAJTE KLINIKU

Dentalna Klinika GLUŠICA
Dentalna Klinika GLUŠICA 201 reviews
5 1
BESPLATNA PONUDA!
Implanti (ICX) 490€
Al on 4/6 Zubni Implanti
Bezmetalne Krunice 230€
Keramičke Fasete 230€
Besplatan Smeštaj
+381 62 1055 874

POGLEDAJTE KLINIKU

Dental Centar APOSTOLOSKI
Dental Centar APOSTOLOSKI 511 reviews
5 1
BESPLATNA PONUDA!
Implanti (Straumann) 600€
All on 4/6 Zubni Implanti
Bezmetalne Krunice 250€
Keramičke Fasete 220€
Besplatan Smeštaj
+381 62 1886 470

POGLEDAJTE KLINIKU

Dentalna Klinika DENTIN
Dentalna Klinika DENTIN 100 reviews
5 1
BESPLATNA PONUDA!
Implanti (Direct) 600€
All on 4/6 Zubni Implanti
Bezmetalne Krunice 220€
Keramičke Fasete 250€
Besplatan Smeštaj
+381 64 3942 837

POGLEDAJTE KLINIKU

Dental Centar NOVADENT
Dental Centar NOVADENT 153 reviews
5 1
BESPLATNA PONUDA!
Implanti (S & M) 400€
All on 4/6 Zubni Implanti
Bezmetalne Krunice 220€
Keramičke Fasete 220€
Besplatan Smeštaj
+381 63 658 914

POGLEDAJTE KLINIKU

Dental Klinika SAVADENT
Dental Klinika SAVADENT 75 reviews
5 1
BESPLATNA PONUDA!
Implanti (Alpha Bio) 390€
All on 4/6 Zubni Implanti
Cirkonijum Krunice 220€
Keramičke Fasete 220€
Besplatan Smeštaj
+381 69 5068 499

POGLEDAJTE KLINIKU

Dental Klinika PETROVIĆ
Dental Klinika PETROVIĆ 77 reviews
5 1
BESPLATNA PONUDA!
Implanti (Straumann) 600€
All on 4/6 Zubni Implanti
Bezmetalne Krunice 200€
Keramičke Fasete 200€
Besplatan Smeštaj
+381 63 8961 206

POGLEDAJTE KLINIKU

Dentalna Klinika ĐORĐEVIĆ
Dentalna Klinika ĐORĐEVIĆ 150 reviews
5 1
BESPLATNA PONUDA!
Implanti (Zimmer) 550€
All on 4/6 Zubni Implanti
Bezmetalne Krunice 220€
Keramičke Fasete 240€
Besplatan Smeštaj
+381 61 6891 583

POGLEDAJTE KLINIKU

Dentalna Klinika KOSOVČEVIĆ
Dentalna Klinika KOSOVČEVIĆ 350 reviews
5 1
BESPLATNA PONUDA!
Implanti (Neodent) 450€
All on 4/6 Zubni Implanti
Bezmetalne Krunice 260€
Keramičke Fasete 250€
Besplatan Smeštaj
+381 63 8961 209

POGLEDAJTE KLINIKU

Dentalna Klinika EURODENT
Dentalna Klinika EURODENT 153 reviews
5 1
BESPLATNA PONUDA!
Implanti (S & M) 350€
All on 4/6 Zubni Implanti
Bezmetalne Krunice 240€
Keramičke Fasete 240€
Besplatan Smeštaj
+381 62 8404 865

POGLEDAJTE KLINIKU

Dental Centar SLODENT
Dental Centar SLODENT 205 reviews
5 1
BESPLATNA PONUDA!
Implanti (Neodent) 450€
All on 4/6 Zubni Implanti
Bezmetalne Krunice 250€
Keramičke Fasete 220€
Besplatan Smeštaj
+381 63 1975 155

POGLEDAJTE KLINIKU

Dentalna Klinika BARJAKTAREVIĆ
Dentalna Klinika BARJAKTAREVIĆ 92 reviews
5 1
BESPLATNA PONUDA!
Implanti (Astra) 690€
All on 4/6 Zubni Implanti
Bezmetalne Krunice 280€
Keramičke Fasete 290€
Besplatan Smeštaj
+381 62 1886 471

POGLEDAJTE KLINIKU

Dentalna Klinika FOCUS
Dentalna Klinika FOCUS 100 reviews
5 1
BESPLATNA PONUDA!
Implanti (Bredent) 550€
All on 4/6 Zubni Implanti
Bezmetalne Krunice 220€
Keramičke Fasete 220€
Besplatan Smeštaj
+381 62 1886 472

POGLEDAJTE KLINIKU

Dentalna Klinika DRO
Dentalna Klinika DRO 200 reviews
5 1
BESPLATNA PONUDA!
Implanti (Straumann) 600€
All on 4/6 Zubni Implanti
Bezmetalne Krunice 240€
Keramičke Fasete 240€
Besplatan Smeštaj
+381 62 1886 470

POGLEDAJTE KLINIKU

Dentalna Klinika MODENT
Dentalna Klinika MODENT 106 reviews
5 1
BESPLATNA PONUDA!
Implanti (Neodent) 450€
All on 4/6 Zubni Implanti
Bezmetalne Krunice 240€
Keramičke Fasete 250€
Besplatan Smeštaj
+381 64 3857 018

POGLEDAJTE KLINIKU

Dentalna Klinika STANKOV
Dentalna Klinika STANKOV 73 reviews
5 1
BESPLATNA PONUDA!
Implanti (S & M) 500€
All on 4/6 Zubni Implanti
Bezmetalne Krunice 220€
Keramičke Fasete 250€
Besplatan Smeštaj
+381 69 1139 026

POGLEDAJTE KLINIKU

Dentalna Klinika VORTEX
Dentalna Klinika VORTEX 80 reviews
5 1
BESPLATNA PONUDA!
Implanti (ICX) 450€
All on 4/6 Zubni Implanti
Bezmetalne Krunice 220€
Keramičke Fasete 220€
Besplatan Smeštaj
+381 63 658 914

POGLEDAJTE KLINIKU

Dentalna Klinika JOVANOVIĆ
Dentalna Klinika JOVANOVIĆ 82 reviews
5 1
BESPLATNA PONUDA!
Implanti (C – Tech) 400€
All on 4/6 Zubni Implanti
Bezmetalne Krunice 240€
Keramičke Fasete 240€
Besplatan Smeštaj
+381 62 1055 874

POGLEDAJTE KLINIKU

Dentalna Klinika Kuća Lepih Osmeha
Dentalna Klinika Kuća Lepih Osmeha 66 reviews
5 1
BESPLATNA PONUDA!
Implanti (Bredent) 450€
All on 4/6 Zubni Implanti
Bezmetalne Krunice 230€
Keramičke Fasete 240€
Besplatan Smeštaj
+381 64 3942 837

POGLEDAJTE KLINIKU

Dentalna Klinika JOKANOVIĆ
Dentalna Klinika JOKANOVIĆ 54 reviews
5 1
BESPLATNA PONUDA!
Implanti (Straumann) 600€
All on 4/6 Zubni Implanti
Bezmetalne Krunice 230€
Keramičke Fasete 250€
Besplatan Smeštaj
+381 62 8404 865

POGLEDAJTE KLINIKU

Dentalna Klinika Gentle Touch
Dentalna Klinika Gentle Touch 154 reviews
5 1
BESPLATNA PONUDA!
Implanti (Neodent) 450€
All on 4/6 Zubni Implanti
Bezmetalne Krunice 240€
Keramičke Fasete 240€
Besplatan Smeštaj
+381 62 8680 742

POGLEDAJTE KLINIKU

Dentalna Klinika VUKADIN
Dentalna Klinika VUKADIN 92 reviews
5 1
BESPLATNA PONUDA!
Implanti (Neodent) 400€
All on 4/6 Zubni Implanti
Bezmetalne Krunice 240€
Keramičke Fasete 240€
Besplatan Smeštaj
+381 69 5068 499

POGLEDAJTE KLINIKU

Dentalna Klinika Family Dent
Dentalna Klinika Family Dent 68 reviews
5 1
BESPLATNA PONUDA!
Implanti (Alpha Bio) 390€
All on 4/6 Zubni Implanti
Bezmetalne Krunice 250€
Keramičke Fasete 250€
Besplatan Smeštaj
+381 63 8961 206

POGLEDAJTE KLINIKU

Dentalna Klinika DENT 32
Dentalna Klinika DENT 32 57 reviews
5 1
BESPLATNA PONUDA!
BAZALNI IMPLANTI 5000€
Besplatan Smeštaj
+381 60 7032 481

POGLEDAJTE KLINIKU



   

  Dentalne Klinike Beograd - 15683 komentara/ocena

  Author Picture
  Sophie De Noel France, Toulouse
  (1/15683) All on 6 implants - Both Jaws  

  I done 12 implants, amazing work. Thank you again dental cross team!

  Author Picture
  Nicole Morel France, Nice
  (2/15683) Ceramic Veneers  

  I am Nicole who living abroad in France and seeking for help with my teeth situation online. I got responses right after sending out the message. It is very convenient and I will definitely recommend to others in the future! All praise for Dental Clinic SMILE ESTHETICS

  Author Picture
  Jacob Goldberg Norway, Kristiansand
  (3/15683) 24 Zirconium Crowns  

  So easy, no hundreds of calls to make or emails to send, one email with with my xrays and the whole thing was booked and arranged. Great Work. Thank you Dental Clinic LAVIN

  Author Picture
  Phill Chapman Republic of Ireland, Limerick
  (4/15683) Happy with my new teeth - Hollywood Smile with Veneers  

  I had a very successful trip to Belgrade, Serbia and am extremely hapy with my new theeth. I am very grateful to Dr Popovic who walked me through the process and gave me the confidence to take this trip. It was really wonderful experience!

  Author Picture
  Harry Badger United States, Orlando
  (5/15683) High Recommend for Dental Clinic CORNER ESTHETICS  

  Dr Nikola and his teem are amazing. They make it easy to set up appointments. I have free accommodation and transfer from the airport. This is an amazing quality of service and the professionalism is excellent from start to finish. I have dental procedure all on 4 for upper jaw.

  Author Picture
  Alexandra Müller Austria, Vienne
  (6/15683) Total Reconstruction of mouth  

  I have extractions, 12 implants, 24 full ceramic crowns and new amazing smile. Thank you Dr Ristic and CDEI team. Low price - Top Quality. Thanks again.

  Author Picture
  Amélie Fournier France, Rouen
  (7/15683) 5 IMPLANTS, 4 METAL CERAMIC CROWNS  

  I'm very pleased with the dental clinic APOSTOLOSKI, Dr Aleksandar is very professional and gently.

  Great job and thank you again for your friendly and professional service and procedure.

  Author Picture
  Victor Koval Ukraine, Kiev
  (8/15683) All on 4 both jaws - Dental Implant Clinic  

  I must say that I was very pleased with the dental procedure that I got. Very reasonable prices and high quality.

  Author Picture
  Cristina Russo Italy, Trieste
  (9/15683) Great Experience in Dental Clinic LAZIC  

  I have had 20 metal ceramic crowns for days. Great work i am very happy with my new teeth. Best Regards

  Author Picture
  Dylan Walsh Australia, Brisbane
  (10/15683) Excellent Service and Dental Procedure in Denta Clinic VUNJAK  

  I make 10 implants, extractions, sinus lift etc...very good price! thanks again

  Author Picture
  Gonçalo Da Silva Portugal, Amadora
  (11/15683) Nice job! High Recommend for C DENTA CENTER  

  Very professional. I have free accommodation and transfer from the airport. Amazing work and smile with 24 veneers. Regards

  Author Picture
  Dusan Tokic Serbia, Belgrade
  (12/15683) Great service - Crown Dental Clinic  

  20 zirconium crowns, very professional, free accommodation near the clinic, great prices!

  Author Picture
  Simon Wouters Belgium, Sint-Truiden
  (13/15683) Hollywood Smile - 20 non prep veneers  

  Dental Cross Clinic make my new smile. Amazing work, nice free accommodation. King Regards for Dental Cross Team.

  Author Picture
  Dime Babic Croatia, Zagreb
  (14/15683) Highly recommended - 10 implants  

  Thank you Dr Vladimir and all team Smile Esthetics. Finally i have smile that i dream for a years.

  Author Picture
  Petar Kovacevic Zurich, Switzerland
  (15/15683) Veoma profesionalni, ljubazni i strucni  

  Veoma profesionalni, ljubazni i strucni. Zahvaljujem Dental Clinic LAVIN timu na mom novom osmehu. Veliki pozdrav

  Author Picture
  Fabian Schmidt Germany, Ludwigsburg
  (16/15683) Excellent Dentists - Dental Clinic POPOVIC  

  Dental Clinic POPOVIC have dentists who do excellent work. They do not do unnecessary procedures and are competent, caring dentists. I have recommended them to several friends. I have procedure all on 4 for lower jaw.

  Author Picture
  Helen Giannakis Greek, Athens
  (17/15683) All on 4 implants - Dental Corner Esthetics  

  I am not changing dentists again! Dr Nikola Bakis made sure I didn't feel any pain during my dental treatment. I have recommended this clinic to my friends and family!

  Author Picture
  Li Liáng China, Tianjin
  (18/15683) All on 6 implants  

  Amazing work by Dr Ristic. Thanks to all CDEI team. Very recommended

  Author Picture
  Emily Kage UK, Manchester
  (19/15683) Zirconia Crowns - Dental Center APOSTOLSKI  

  I am extremely satisfied with the service I received from Dental Center APOSTOOSKI. Staff was professional and courteous. They offered all my options during the consultation and we decided the best one. All my appointments were met on time. The dental office was spotless and everyone working their had information on what was happening throughout the my stay. My dental work is beautiful and perfect...no complaints!!!!

  Author Picture
  Bharath Mohammad Qatar, Doha
  (20/15683) 20 Full Ceramic Crowns  

  Professional and friendly staff. Fantastic Dentists. Highly recommend for Dental Implant Clinic!

  Author Picture
  Oliver Andreasen Faroe Islands, Torshavn
  (21/15683) NON PREP VENNERS WITH DENTAL CLINIC LAZIC  

  Thank you Dr Vesna for my new smile. I am very happy that i can smile again. High RECOMMEND

  Author Picture
  Manar Saliba Saudi Arabia, Riyadh
  (22/15683) Excellent work - C Dental Center  

  Dr Vladimir Cakan is great, i have had 12 implants and 24 full ceramic crowns. Total mouth reconstruction. Very reasonable prices and free accommodation.

  Author Picture
  Carmen Blanco Spain, Madrid
  (23/15683) 10 crowns - 3 root canals and no pain  

  High Recommend for Dental Vunjak Team!

  Author Picture
  Lena Hoffmann Germany, Magdeburg
  (24/15683) First class professionals - Dental Crown Clinic  

  I am so happy with the Dental Work I Had from Dental Crown Clinic. Very clean and equipped dental clinic.

  Author Picture
  Jessica Walker Australia, Sidney
  (25/15683) Very professional - Dental Clinic CROSS  

  Thank you Dr Bojan, i had done 12 implants. My new teeth and smile are great. Prices are very good. Thanks again!

  Author Picture
  Alina Morozov Russia, Saint Petersburg
  (26/15683) Fantastic work - 16 ceramic veneers  

  Fabulous dr Ruzica make my smile amazing. REGARDS FOR ALL SMILE ESTHETICS TEAM!

  Author Picture
  Artem Popov Russia, Moscow
  (27/15683) Excellent - 10 implants  

  Excellent, they stayed open late for me and explained exactly the procedure. Procedure with 10 dental implants was fast i get new smile for 3 days. All recommends for Dental Clinic LAVIN

  Author Picture
  Francesca Gallo Italy, Turin
  (28/15683) Exceptional! 8 implants and 20 crowns  

  From my first appointment on dental clinic Popovic I have received exceptional care. Just outstanding. My treatment was painless, thorough. Professional and caring. I am very excited and happy with my 'new look teeth' and more cheaper than in Italy. Highly recommend!

  Author Picture
  Martina Vitale Italy, Arezzo
  (29/15683) High Recommend - Dental Corner Esthetics  

  Dr Nikolav Bakis is a very professional dentist at Dental Corner Esthetics. I had few surgeries done by him and also three implants placed, with minimum brusing and swelling and no infection post surgery. Now I am waiting for the last step of my treatment for placement of actually crowns. Overall my experience was great. For sure I will recommend this clinic and dentist to my friends.

  Author Picture
  Tim Meyer Germany, Stuttgart
  (30/15683) Great Prices - Dental Center CDEI  

  I am very satisfied with dental procedure that i have in Dental Center CDEI. 4 Implants and 20 zirconium crowns. Best Regards

  Author Picture
  Sarah Tremblay Canada, Vancouver
  (31/15683) Great service - Dental CENTER APOSTOLOSKI  

  I had a lot of dental work done at Dental Center APOSTOLOSKI. I am very happy with the results,the dentist was friendly, professional and the price was far better than it would have been here at home in Vancouver, Canada. I would recommend dental office Dr Apostoloski to anyone, you will get excellent personal service.

  Author Picture
  Sam Reid Scotland, Kilmarnock
  (32/15683) 5 implants and 16 metal ceramic crowns  

  Thank you so much for this dental service. I can smile again - high recommend for Dental Implant Clinic

  Author Picture
  Audrey Bianchi Switzerland, Bern
  (33/15683) 7 IMPLANTS, 12 FULL CERAMIC CROWNS  

  Very gently and caring. Staffing is great too. Thanks Dr LAZIC.

  Author Picture
  Subha Khan Qatar, Doha
  (34/15683) My Dental Experience was great with Dental Clinic Vunjak  

  To my surprise it was a very pleasant experience with great price. All on 4 upper jaw - amazing work!

  Author Picture
  Chris O'Nill United States, Chicago
  (35/15683) The best dental experience ever - 20 porcelain veneers  

  I am very pleased with the doctors and staff. Everyone is very courteous and considerate. Please keep up the good work! High Recommend for C DENTAL CENTER AND DR CAKAN!

  Author Picture
  Matthew Roberts Wales, Newport
  (36/15683) Recommend - Crown Dental Clinic 24 zirconium crowns  

  Very happy with work done. Thank you Dr NEMANJA!

  Author Picture
  M.J. Germany, Berlin
  (37/15683) All on 6 both jaws - Dental Clinic CROSS  

  Amazing work, thank you Dr Renea, Dr Bojan and Dr Roberto. Great team, great work, great prices!

  Author Picture
  Michael Huber Austria, Graz
  (38/15683) Thank you Dr Vladimir - High RECOMMEND FOR CLINIC SMILE ESTHETICS  

  10 IMPLANTS, 20 FULL CERAMIC CROWNS. I smile again, thanks all smile esthetics team!

  Author Picture
  Amy Bordelon Canada, Montreal
  (39/15683) Totally recommended Dental Clinic LAVIN  

  Dr Lazar is amazing leaving me extremely satisfied. I have had 10 implants! great prices!

  Author Picture
  Ben David Mizrahi Israel, Ashkelon
  (40/15683) Great Dental Popovic Clinic - total mouth restoration  

  The staff were exceptionally friendly and helpful... especially with people who were worried about their teeth. Very kind and compassionate. The doctor answered all of my questions and made me feel rest assured.

  Author Picture
  Jan Dekker Netherlands, Zwolle
  (41/15683) Complete Mouth Reconstruction - Dental Corner Esthetics  

  Many extractions, 8 implants, 20 zirconium crowns! Thanks corner esthetics team!

  Author Picture
  Lærke Madsen Denemark, Copenhagen
  (42/15683) All on 6 implants - Dentel Center CDEI  

  Nice work, love my new teeth. Thanks Dr Ristic!

  Author Picture
  Christopher Vella Malta, Qormi
  (43/15683) Amazing work by Dr APOSTOLOSKI  

  Thank you Dr Aleksandar! 24 ceramic veneers! My smile look amazing!

  Author Picture
  Hanoah Nguyen Australia, Melbourne
  (44/15683) Good Work - Nice prices! Recommend Dental Implant Clinic  

  Dental Clinic Glusica was the best place to have our teeth fixed! My partner and I both had lots of work done and we couldn't be happier. Thanks

  Author Picture
  Alessandro Piras Italy, Rome
  (45/15683) Very very prompt and friendly doctors and staff - Dental Clinic LAZIC  

  Dr Zoran LAZIC made me 8 implants 16 full ceramic crowns and 8 metal ceramic crowns. Great Job, thank you all staff!

  Author Picture
  Anna Ebner Austria, Vienne
  (46/15683) Fantastic Job by Dr Vunjak - all on 4 upper jaw  

  Great work, i am very satisfied with my new teeth. Coming soon for lower jaw. Regards

  Author Picture
  Marko Ilic Serbia, Belgrade
  (47/15683) Hollywood Smile by Dr Vladimi Cakan C DENTAL CENTER  

  Very good costumer service as the staff member that looks after us is very friendly, helpful and competent. Dr Cakan is amazing i have 24 non prep veneers. My new smile is great!

  Author Picture
  Andrea Romano Italy, Rome
  (48/15683) Total Mouth Reconstruction - Dental Crown Clinic  

  I would highly recommend Dental Crown Clinic to anyone who is considering researching cost effective dental services outside of the Italy.

  Author Picture
  Tom Davies UK, London
  (49/15683) Very professional dental care by Dental Cross Team  

  I have extractions, bone augmentation, 3 implants, root canals, 6 metal ceramic crowns! Very happy with all treatments.

  Author Picture
  Balazs Toth Hungary, Budapest
  (50/15683) Very happy with dental service of Smile Esthetics - 12 IMPLANTS  

  Very caring, punctual and reliable. Have recommended to all my friends.

  Author Picture
  Christine Weber Germany, Berlin
  (51/15683) Very pleased with Dental Clinic LAVIN  

  Great service, efficient and friendly. 6 IMPLANTS AND 10 VENEERS!

  Author Picture
  Laura Fuchs Austria, Vienne
  (52/15683) Great Dental work done by Dr Popovic  

  12 implants
  20 metal ceramic crowns
  Good dentists
  Good accommodation
  Great prices
  Recommend

  Author Picture
  Andrej Skopje, Macedonia
  (53/15683) Best service in Dental Corner Esthetics  

  I had flawless accommodation and transportation. Dr Nikola is super nice, professional. I am very happy with my new teeth done. Major dental work was 20 zirconium crowns.

  Author Picture
  Veronika Urlich Berlin, Germany
  56/15683 Good work! - Dental Cross Clinic  

  The attention is very good, they are very attentive during and after treatment, I see a good team in the clinic and makes you feel comfortable when you arrive, recommended”

  Author Picture
  Vanessa Galiardi Rome, Italy
  57/15683 HIGHLY RECOMMEND - Dental Clinic Smile Esthetics!  

  Amazing and nice dental team! Well done, great experience in Belgrade in Dental Clinic Smile Esthetics!”

  Author Picture
  Hana Heling Zurich, Switzerland
  (58/15683) Very professional - Dental Clinic LAVIN  

  Professional and close attention. Highly recommended. Keep up the good work!”

  Author Picture
  Larisa Bulk London, UK
  (59/15683) Highly recommended - Dental Clinic POPOVIC  

  Very good service! Happy with the result ! Will definitely recommend to my friends and family

  Author Picture
  Rebecca Galuci Milan, Italy
  (60/15683) Excellent price quality VENEERS - DENTAL CENTER CDEI  

  Very good attention, null waiting time, excellent price quality. Thank you.

  Author Picture
  Helena Pavlov Moscow, Russia
  (61/15683) All on 6 Implants - Recommend Dental Clinic CROWN  

  Changed my life forever. I finally can smile again. Best love for all the staff.

  Author Picture
  Dragana Jakovjevic Basel, Switzerland
  (62/15683) 12 implants - Dental Cross Clinic  

  I done 12 implants, amazing work. Thank you again dental cross team!”

  Author Picture
  Antoaneta Ghezal Paris, France
  (63/15683) Good Work - Implants - Dental Clinic VUNJAK  

  Amazing job. Love the experience in Belgrade. Thank you all

  Author Picture
  Ricardo Sousa Lisabon, Portugal
  (64/15683) Facetas - Dental Clinic CROSS  

  Nunca imaginei em Belgrado fazer um tratamento com médicos que falam português. Muito obrigado por tudo. Foram impecáveis. Os dentes são espetaculares. Fiz o tratamento Hollywood Smile, facetas. Não consigo para de sorrir.

  Author Picture
  Patrizia Conte Rome, Italy
  (65/15683) Lavoro fisso - Clinica Dentale CROSS  

  Denti fissi in ceramica. Mi ano risolto tutto. Grazie saluti

  Author Picture
  Meral Gasque Brussels, Belgium
  (66/15683) All on 4 implants - Dental Clinic C DENTAL  

  The doctor speaks English very well, explained every step and seems very professional!

  Author Picture
  John Rodman New York, SAD
  (67/15683) Ceramic Veneers - Dental Clinic LAZIC  

  The clinic is clean, very modern filled with polite, helpful staff. I can recommend that place to anyone who wants a nice smile.

  Author Picture
  DanIela Burk Copenhagen, Denmark
  (68/15683) Holiwood smile with veneers - Dental IMPLANT Clinic  

  I am very happy with everything from start to finish. They have a very friendly staff. The clinic is very modern and clean. If I need any dental work in the future I would come back. Thank you all!

  Author Picture
  Paul Conti Lugano, Italy
  (69/15683) Metal-ceramic crowns - Dental Clinic APOSTOLOSKI  

  I liked the location of the clinic. I like honesty and the way the doctors listen my concern. Thanks

  Author Picture
  Stefanie Ilok Prague, Czech
  (70/15683) Highly recommended - Dental Clinic LAVIN  

  I searched for many dental hospitals but I didn’t see better than this hospital so I made my teeth here. I'm very happy now thank you so much for everything.

  Author Picture
  Henry Larson Malme, Sweden
  (71/15683) Dental implants - Dr Popovic  

  Dr Popovic Dental Clinic was my best option! I have so many wonderful things to say, anyonein need of major work should get an opinion by Dr Popovic Dental Clinic. You won't regret it.

  Author Picture
  Natalija Ivkovic Wienna, Austria
  (72/15683) All on 6 implants - Dental Clinic POPOVIC  

  Went in with a lot of work to be done, root canals, extractions, crowns on all teeth. It was amazing how well the work was done in just 3 days. Dr Dragoslav Popovic and all staff were fantastic. Thank you!

  Author Picture
  Donna Gassi Turin, Italy
  (73/15683) Ceramic Veneers - Dental Popovic  

  We have been coming to Dr Popovic Dental Clinic for years and no matter how good my last appointment was they always seem to better themselves by the next time I come in. Great work.

  Author Picture
  Kenneth Jordan Los Angeles, SAD
  (74/15683) Good Work - Recommend Dr Nemanja Popovic  

  Love my brothers at Dr Popovic Dental Clinic, keep on spreading that beautiful magic and keep on making people Smile again.

  Author Picture
  Song Lee Peking, China
  (76/15683) Zirconia Crowns - Dental Center CDEI  

  Amazing work, thank you Dr Ristic

  Author Picture
  Nur Illas Krakow, Poland
  (76/15683) Dental implants - Dental Corner Esthetics  

  I had an amazing experience in Dental Corner Esthetics being a first-timer. Thank you for making me feel welcomed. Exceptional service by Dr Nikolav Bakis

  Author Picture
  Eleonora Murch Glasgow, Scotland
  (77/15683) All on 4 implants - Dental Clinic LAVIN  

  I am not changing dentists again! Dr Lazar made sure I didn't feel any pain during my teeth cleaning and examination and he was very careful throughout my treatment. I have recommended this clinic to my friends and family!

  Author Picture
  Francisko Neres Amsterdam, Netherlands
  (78/15683) All on 6 implants - Dental Clinic SMILE ESTHETICS  

  Dr Vladimir Malusev explained my plan of care and easily answered my concerns. Great Dental Work. Thanks

  Author Picture
  Linda Berg Berlin, Germany
  (79/15683) Ceramic Veneers - Dr Nikola Bakis - Dental Clinic Corner Esthetics  

  I Am So Happy with the Dental Work I Had from Dental Corner Esthetics. Very Clean And Helpfull.

  Author Picture
  Gloria Piters Malme, Sweden
  (80/15683) Good Work - Zirconia Crowns - Corner ESTHETICS  

  I am extremely satisfied with the service I received from Dental Corner Esthetics. Staff was professional and courteous. They offered all my options during the consultation and we decided the best one. All my appointments were met on time. The dental office was spotless and everyone working their had information on what was happening throughout the my stay. My dental work is beautiful and perfect...no complaints!!!!

  Author Picture
  Dea Richmond Sidney, Australia
  (81/15683) Good patient care - Crown Dental Clinic  

  Great care and friendly caring help. ALL ON 6 DENTAL IMPLANTS!

  Author Picture
  Irina Selesh Manchester, UK
  (82/15683) First class professionals - Dr Ristic  

  Excellent service, very good service, thank you Dr. Dr Igor Ristic:)

  Author Picture
  Lee Son Tokyo, Japan
  (83/15683) Highly recommend - C Dental Center  

  Highly recommend! the services provide is a collaborative effort of all doctors. Invested working together for the best interactions with the patient.

  Author Picture
  Patrizia Salivani Verona, Italy
  (84/15683) Professional and friendly - Dental Center VUNJAK  

  Great to be able to chew again comfortably.Dentists and assistants were very professional.

  Author Picture
  Robert Hifli Zurich, Switzerland
  (85/15683) Highly recommended - Dental Center CDEI  

  Could have not picked a better clinic very happy! Ceramic Veneers - Hollywood Smile, thank you very much!

  Author Picture
  Sam Sidni Helsinki, Finland
  (86/15683) Good Work, Very professional - Dr APOSTOLOSKI  

  People will not believe the kind of treatment and care that is provided by Dental Center APOSTOLOSKI. It is absolutely unbelievable the quality of service this dentist provides. Dr Apostoloski Aleksandar and staff were very knowlegable and caring.

  Author Picture
  Maria Redmond Madrid, Spain
  (87/15683) Well Done Dr LAZIC!  

  I had to go back for some adjustments, and was very well taken care of by all the stuff from Dental Clinic LAZIC. Thank you all!

  Author Picture
  Ted Hamman Frankfurt, Germany
  (88/15683) First class professionals - Dental Center APOSTOLOSKI  

  Great service, very friendly, and so happy with my new smile. I love Dental Center APOSTOLOSKI

  Author Picture
  Andrea Lister Bordeaux, France
  (89/15683) Very good attention - Recommend Dental Clinic IMPLANT  

  LOVE IT ALL THANK YOU, FOR WONDERFUL EXPERIENCE 🙂

  Author Picture
  Barbara Sprech Reykjavik, Island
  (90/15683) Excellent clinic! Thank you Dr Apostoloski!  

  Everybody there is very friendly. And everyone that performed a procedure on me was very gentle, kind and understanding

  Author Picture
  Eugene Linfild London, UK
  (41/15683) Reccomend - Dental Corner Esthetics  

  Ceramic Veneers - Hollywood Smile. Thank you very much

  Author Picture
  Michael Gunn Oslo, Norway
  (92/15683) 6 implants - Dental Clinic IMPLANT  

  Dr. Ivan Stojanovic is the best. Very gentle and caring. 6 implants - 10 crowns - 3 root canals and no pain.

  Author Picture
  Shilla Young Malme, Sweden
  (93/15683) Ceramic Veneers - Dental Center APOSTOLOSKI  

  I had a wonderful experience. So happy that I found Dr Aleksandar and other staff at Dental Clinic APOSTOLOSKI.”

  Author Picture
  Henrick Scott Glasgow, Scotland
  (94/15683) Zirconia Crowns - Dental Clinic IMPLANT  

  Very professional, well organized and highly trained staff. Dental Implant Clinic provides world-class dentistry at an affordable price. Dr. Ivan Stojanovic and his team were wonderful.

  Author Picture
  Randle Hughes Manchester, UK
  (95/15683) Metal-ceramic crowns - Recommend!  

  Very happy with my experience at Dental Implant Clinic and Dr. Ivan Stojanovic. I will surely be back and recommend Dental Implant Clinic to others.

  Author Picture
  Lynn Gareth Dortmund, Germany
  (96/15683) Good Work - Dental Clinic Lavin  

  If you are looking for a top quality dental experience then check out Dental Clinic Lavin!

  Author Picture
  Isabela Lincoln Amsterdam, Netherlands
  (97/15683) Very good service from dental clinic LAZIC  

  I'm not easily impressed and I have to say Dr. Zoran Lazic impressed me. I hadn't been to the dentist in way too long and was extremely nervous.

  Author Picture
  Brian Hesley Washington, SAD
  (98/15683) Very professional - Dental Clinic LAZIC  

  I had a wonderful experience. So happy that I found Dr. Zoran Lazic and other staff at Dental Clinic LAZIC.

  Author Picture
  Karen Douglas Sidney, Australia
  (99/15683) Good Work - Great Dental Clinic CROSS  

  Very happy with my dental services - 28 FULL CERAMIC CROWNS.

  Author Picture
  Cristina Bulock Montreal, Canada
  (100/15683) First class professionals - 24 ceramic veneers  

  I was extremely pleased with everything - my new smile is amazing! Thank you SMILE ESTHETICS!

  Postavite komentar

   
     

  Dentalne Klinike Beograd - Video Testimonials

  Stefan - Melbourne, Australia

  Samantha - London, UK

  Danilo - Palermo, Italia

  Maria - Milano, Italia

  Loretta Waren - London, UK

  Jenny - Melbourne, Australia

  Marie - London, UK

  Zac - Melbourne, Australia

  Drago - Kranj, Slovenija

  Andreas - Germany

  Djordje - London, UK

  Peter Schweizer - Switzerland

  Kalenik Maja - Zagreb, Hrvatska

  Celeby Yildiz - Frankfurt, Germany

  Celeby Yildiz - Frankfurt, Germany

  Heidi - Helsinki, Finland

  Dental Center Milosevic

  Aleksandra - Dental Center CDEI

  Dentel Center CDEI

  Anamarie - Dublin, Ireland

  Marie Bea - Florida, SAD

  Peter Convin - London, UK

  Marc Szuba - Paris, France

  Kathleen - Florida, SAD

  Paul - Germany

  Jil - France

  Monica - Italy

  Giulia - Italy

  Michael - Switzerland

  Artur - Germany

  Thierry - France

  John - UK

  Jovan - Austria

  Diana - Sweden

  Marion - UK

  Leon - Austria

  David - UK

  David - UK

  Paolo - Italy

  Marco - Italy

  Giulia - Italy

  Elizabeth - UK

  Dragana - Švajcarska

  Roberto - Italy



  Besplatan Smeštaj

  Sve naše stomatološke ordinacije pružaju Vam besplatan smeštaj tokom dentalne procedure

  Besplatan Transfer sa Aerodroma 

  Sve naše stomatološke ordinacije omogućavaju Vam besplatan transfer od aerodroma do smeštaja / klinike

  Uporedite Ponude - Besplatno

  Primite besplatne ponude od najboljih dentalnih klinika u Beogradu, zatim odlučite koja je najbolja dentalna klinika i opcija za Vas

  Besplatne Konsultacije, Ponude i Planovi Tretmana

  Dobićete besplatne konsultacije, preciznu ponudu i plan tretmana

  Najbolje Dentalne Klinike u Beogradu

  Sve naše dentalne klinike sertifikovane su po najvišim evropskim standardima kvaliteta sa stomatolozima koji imaju više od 20 godina iskustva

  Dođite do najnižih cena u Evropi

  Uštedite do 70% na stomatološkim uslugama dolaskom u Srbiju

  Recenzije

  Pročitajte i uporedite recenzije stvarnih ljudi

  Servis i Podrška – Besplatno

  Servis i Podrška su Vam besplatno dostupni i raspoloživi 24/7


  Izaberite i rezervišite jednu od ordinacija za Zubni Implanti Srbija

  Zubni Implanti Srbija Klinike. Srpske klinike za zubne implante nude moderne stomatološke i implantološke usluge. Ove klinike koriste kvalitetan materijal i savremenu opremu. Srpske klinike za zubne implante se pridržavaju međunarodnih standarda kada su u pitanju materijali, oprema, higijena, objekti i sam rad.

  Klinike za zubne implante u Srbiji su jeftinije od drugih u Evropi. One koriste isti materijal kao i u drugim zemljama. One rade prema istim pravilima i procedurama kao i klinike u drugim zemljama, ali se posao obavlja istog dana.

  Primarna upotreba zubnih implanta jeste da podrže zubnu protetiku. Savremeni zubni implanti koriste oseointegraciju. To je biološki proces u kome se kost čvrsto spaja sa površinom od posebnih materijala. S’toga, integracija implanta i kosti može podražati fizičke naslage decenijama bez kvara.

  Za zamenu pojedinačnog zuba, stomatolozi prvo pričvrste osnovu implanta na implant sa šrafom za osnovu. Zatim, povezuju krunicu na osnovu sa zubnim cementom, malim šrafom. Oni ga takođe mogu spojiti sa osnovom u jednom komadu tokom izrade. Uz to, stomatolozi koriste zubne implante da podrže dentalnu protetiku više zuba. Oni je koriste ili u formi fiksiranog mosta ili odstranljive proteze.

  Implantom poduprti most (ili fiksna proteza) jeste grupa zuba pričvršćena na zubne implante tako da korisnik ne može ukloniti protetiku. Mostovi su tipično povezani sa više od jednog implanta. Oni takođe mogu biti povezani sa zubima kao vezivnim tačkama. Broj zuba će nadmašiti u brojnosti vezivne tačke sa zubima koji su direktno iznad implanta, osnova. One između osnova su pontici. Implantima podržani mostovi se vezuju za osnove implanta na isti način kao što se vrši zamena implanta jednog zuba.

  Fiksni most može zameniti najmanje dva zuba. Može se proširiti kako bi zamenio čitav niz zuba. U oba slučaja, osoba koja nosi protezu ne može ukloniti fiksiranu protezu.

  Zubni implanti Srbija – Cene tretmana su između 300 i 600 evra

  Učinite Vaše iskustvo sa stomatologom ugodnim i jednostavnim, izaberite i rezervišite Vašu kliniku za zubne implante u Srbiji.

  Beograd, Srbija u Svetu – BBC:

  http://www.bbc.com/storyworks/travel/serbia-the-place-to-be/the-perfect-belgrade-itinerary

  http://www.bbc.com/storyworks/travel/serbia-the-place-to-be/index

  http://www.bbc.com/travel/story/20120309-mini-guide-to-belgrade-serbia

  Pre – Posle (Zubni Implanti)



  zubni implanti srbija

  Najnovije vesti na WhatClinicSerbia.com